Пред Вама је трећи по реду Годишњи филм о раду Удружења. У овом филму приказане су спроведене активности током 2023. године.

Категорије: Обавештења