Погинули припадници Призренске 549. моторизоване бригаде и претпочињених јединица на Косову и Метохији 1998. и 1999. године.

 

 

ЈАНУАР

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

ЈУЛ

АВГУСТ

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР