Обавештење за нове чланове!

О удружењу херојске 549.моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.

Удружење Херојске 549.моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ је основано ради неговање традиције на Херојску 549. моторизовану бригаду војске Југославије из Призрена, Војне поште 4445 Призрен, ВП 4445/50 Ђаковица; ВП 6899 -55. гранични батањон Призрен; ВП 7238-53. гранични батаљон Ђаковица и на све њене припаднике без обзира на чин полжај и статус који су имали,без намере стицања добити за своје чланове или друга лица уз поштовање и спровођење свих закона Републике Србије и овог статута.

Ко све може бити члан удружења херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“?


УДРУЖЕЊИ ИМА :РЕДОВНЕ И ПОЧАСНЕ ЧЛАНОВЕ

Редовни чланови

Редовни чланови удружења су: сви они припадницикоји су од 1990. године до 2007.године били припадници 549. моторизоване бригаде, Војне поште 4445 Призрен; ВП 4445/50 Ђаковица и гранични батаљони: ВП 6899 -55. гранични батањон из Призрена и ВП 7238 -53. гранични батаљон из Ђаковице у то спадају: официри, подофицири, војници (активног и резервног састава) цивилна лица и добровољци.

Почасни чланови

Почасни чланови удружења су: удружења, појединци, фирме, државне установе,организације поштовалaца ослободилачких ратова Србије, а који прихватају Статут Удружења Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.

Како постати члан удружења?

За пријем у чланство се попуњава „Приступница“.
Приступница се налази на сајту удружења херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни„
www.549mtbr.com


Попуњавање приступница се врши електронским путем.
Попуњену „Приступницу„ шаљете елекртонским путем удружењу Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“.
Ваша пристигла
Приступница се заводи и доставља „Управном одбору„ удржења Херојска 549. моторизованa бригадa „Цар Душан Силни“ на даљу обраду.
Управни одбор удружења на првој седници одлучује о вашемпријему у удружење по правилницима удружења и Статуту удружења, да ли постајете члан удружења или не постајете члан удружења.
Електронским путем вас обавештава о вашем пријему или не.
Сва накнадна обавештења или упуства
стиће вам електронским путем од удружења.

Попуните приступницу кликом ОВДЕ.