Дана 21. новембра 2021. године Удружење Херојска 549. моторизована бригада „Цар Душан Силни“ закључило је Протокол о сарадњи са Удружењем Ветерана ПЈП и Удружењем ветерана „Гарда Пантери“ из Бијељине. Овим чином потписници Протокола успостављају сарадњу на реализацији програма од заједничког интереса са активностима на остварењу истих и унапређењу рада.

Основни циљ потписаног Протокола јесте чување сећања на историјско постојање јединица и погинуле, нестале, преминуле и пензионисане припаднике Посебних јединица полиције, 549. моторизоване бригаде и Гарде Пантери као и брига о породицама погинулих, несталих и преминулих припадника. У име Удружења ПЈП Протокол су потписали председник Саша Пантелић и генерал-потпуковник полиције Обрад Стевановић, председник Саветодавног одбора. У име Удружења Херојска 549.мтбр „Цар Душан Силни“ потписници су председник Владан Ранковић и генерал-мајор Божидар Делић, ратни командант бригаде, а потписник у име Удружења „Гарда Пантери“ је Момир Видовић.

Из заједничке изјаве: „Закључењем овог Протокола Удружење Ветерана ПЈП, Удружење Херојска 549. мтбр „Цар Душан Силни“ и Удружење Ветерана „гарда Пантери“ исказују и потврђују трајно опредељење да заједнички раде на представљању и унапређењу рада и развоја својих Удружења кроз сарадњу на заједничким пројектима. Незаобилазан циљ који овај Протокол афирмише, јесу и активности по основу Закона о борцима и самим тим помоћи и бриге о свим борцима у побољшању животног стандарда и поштовању дела доприноса сваког борца у борби за Републику Српску и Републику Србију, и пружити подстицај другим борачким организацијама у удруживању и развоју својих организација.“