Удружење Херојске 549. моторизоване бригаде „Цар Душан Силни“ је основано ради неговање традиције на Херојску 549. моторизовану бригаду војске Југославије из Призрена, Војне поште 4445 Призрен, ВП 4445/50 Ђаковица; ВП 6899 -55. гранични батаљон Призрен; ВП 7238-53. гранични батаљон Ђаковица и на све њене припаднике без обзира на чин положај и статус који су имали, без намере стицања добити за своје чланове или друга лица уз поштовање и спровођење свих закона Републике Србије и овог статута.